Ring! 08-97 15 49

Vad vi gör

Vår verksamhet går ut på att hjälpa våra kunder med nätinstallationer, schaktjobb,elinstallationer och övervakningssystem. Eftersom vi har kompetens inom dessa områden fungerar vi ofta som helhetsleverantör vid installationsarbeten. Vi ser till att jobbet blir rätt utfört på samtliga nivåer – från schakt till kabelinstallation och driftsättning.

Vi arbetar också som specialistleverantör inom våra kompetensområden som t.ex. installation av LAN-nät, svagströmsinstallationer eller fibersvetsning. I dessa projekt arbetar vi sida vid sida med andra leverantörer.