Ring! 08-97 15 49

Kompletta säkerhetssystem

Vi vet hur du på bästa sätt säkrar upp din närmiljö. Genom åren har vi installerat svagströmsbaserade system åt många fastighetsägare, bland annat Stockholmshem.

Vi hjälper dig med service och installation av:

  • Passersystem
  • Låssystem
  • Brandlarm
  • Inbrottslarm