Ring! 08-97 15 49

Nätverk till hemmet och kontoret

Vi installerar LAN-nät till kommuner & företag.Vi har 20 års erfarenhet av fiber & kopparnät.Ett komplett datornätverk består oftast av en kombination av fiber och kopparnät.Vi har kompetensen för installation, drift & underhåll av helheten.

Innehar företagslicens utfärdad av INFRALOGIC AB  för att installera & certifiera datanätverk enl Svensk Standard SS-EN 50173. 

Har du några frågor om våra nätverkstjänster?

Kontakta oss!